Prijs-codeer

1, 2 en 3-regelige prijs-codeertangen voor beprijzing, tht en industriële coderingen. Blanco, in kleur of met voordruk. Uniek: met clichémogelijkheid voor o.a. firmanaam of produktnaam. Nu ook de L en XL tangen met woordband mogelijkheid voor 14 verschillende naamsoorten. Met de daarbij behorende originele Contact kwaliteits etiketten.   


tangen 4